TIN TỨC

Mức trần đóng BHXH từ 1/7/2013 tăng lên 23 triệu đồng (04/07/2013 - 01:51)

Công văn số 2197/BHXH-THU ngày 1/7/2013 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng

 

Quy định về thuế TNCN từ 1/7/2013 có gì mới ? (03/07/2013 - 09:22)

Ngay sát thời điểm Luật sửa đổi Thuế TNCN số 26/2012/QH13 có hiệu lực, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP nhằm refresh (làm mới) các quy định chung về thuế TNCN, áp dụng từ 1/7/2013. Về cơ bản, Nghị định này tổng hợp các quy định của Nghị định 100/2008/NĐ-CPHet hieu luc trước đó và bổ sung một số các quy định mà Bộ Tài chính đã hướng dẫn tại Thông tư 62/2009/TT-BTC, Thông tư 02/2010/TT-BTC, Thông tư 12/2011/TT-BTC ... Tuy nhiên, vẫn có nhiều quy định mới liên quan đến thu nhập chịu thuế và cách tính thuế

 

Quy định mới về thuế TNCN từ 1/7/2013 (03/07/2013 - 09:17)

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi thuế TNCN số 26/2012/QH13

 

Bán thanh lý xe sang, nguyên giá đầu vào được chấp nhận (20/06/2013 - 08:51)

Công văn số 1575/TCT-CS ngày 16/5/2013 của Tổng cục Thuế Về hạch toán chi phí đầu vào của tài sản cố định vượt trên 1,6 tỷ đồng

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34