TIN TỨC

Chuyển nhượng cổ phần, bên nào chịu trách nhiệm kê khai thuế TNCN? (24/10/2013 - 09:29)

Công văn số 7041/CT-TTHT ngày 18/9/2013 của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán

 

Lương hưu, trợ cấp ốm đau, thai sản, ... đồng loạt tăng từ 1/7/2013 (19/09/2013 - 09:44)

Thông tư số 13/2013/TT-BLĐTBXH ngày 21/8/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ

 

Tăng mức xử phạt vi phạm về Hợp đồng lao động và BHXH (29/08/2013 - 09:29)

Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 

Về tỷ lệ thuế TNDN khi tính thuế nhà thầu đối với dịch vụ quản lý khách sạn (22/08/2013 - 09:45)

Công văn số 2596/TCT-CS ngày 12/8/2013 của Tổng cục Thuế về tỷ lệ % thuế TNDN trên doanh thu tính thuế đối với Hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34