TIN TỨC

Công văn số 8618/CT-TTHT ngày 7/10/2011 của Cục Thuế TP. HCM Về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân (05/12/2011 - 09:35)

Theo sửa đổi tại tiết b khoản 4 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC, việc kê khai thuế TNCN theo tháng hoặc theo quý được xác định như sau: - Nếu tháng đầu tiên của năm (tháng 1) có số thuế khấu trừ từ 5 triệu trở lên thì việc kê khai thuế của năm đó thực hiện theo tháng; ngược lại, nếu thấp hơn 5 triệu thì kê khai theo quý. Tuy nhiên, nếu trong tháng hoặc trong quý không phát sinh số thuế TNCN được khấu trừ thì được miễn nộp Tờ khai

 

Bộ Lao động đề xuất nghỉ Tết 9 ngày (05/12/2011 - 09:25)

Tờ trình số 61/TTr-LĐTBXH ngày 25/11/2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghỉ Tết Âm lịch năm 2012 đối với cán bộ, công chức, viên chức. (2 trang)

 

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s (05/12/2011 - 08:51)

Các loại đất sau đây thuộc diện chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: - Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị - Đất xây dựng khu công nghiệp - Đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh - Đất để khai thác khoáng sản, đất làm mặt bằng chế biến khoáng sản - Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm Nghị định quy định việc xác định diện tích đất chịu thuế; hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01.01.2012, thay thế Nghị định số 94/1994/NĐ-CP ngày 25.08.1994

 

Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/20 (05/12/2011 - 08:32)

Thông tư này hướng dẫn các khoản doanh thu thuộc các lĩnh vực được ân hạn 12 tháng nộp thuế TNDN Khi nộp Tờ khai thuế TNDN hằng quý và Tờ khai Quyết toán thuế TNDN năm 2011, doanh nghiệp ghi số thuế TNDN được ân hạn, số thuế phải nộp và số thuế đề nghị hoàn (nếu có) ngay trước dòng cam đoan của Tờ khai. Khi Quyết toán thuế 2011, nếu số thuế TNDN còn phải nộp thấp hơn số tạm tính của 4 quý 2011 thì được ân hạn đến 31/3/2013 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09.01.2012

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34