TIN TỨC

Hướng dẫn kê khai giảm 30% thuế TNDN và miễn thuế TNCN (20/12/2011 - 09:51)

Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày 4/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân. (21 trang)

 

Quy trình đăng ký và kê khai thuế trực tuyến (09/12/2011 - 08:39)

Quyết định số 1390/QĐ-TCT ngày 13/10/2011 của Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy trình quản lý Đăng ký sử dụng và Khai thuế điện tử. (35 trang)

 

Hướng dẫn việc tăng/giảm các mức phạt trong lĩnh vực kế toán (06/12/2011 - 08:42)

Thông tư số 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 04.11.2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26.05.2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34