TIN TỨC

Sửa đổi một số quy định về thuế TNDN (04/01/2012 - 01:39)

Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11.12.2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. (9 trang)

 

Từ 1/1/2012: Cơ quan Thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp (04/01/2012 - 01:16)

Tổng cục Thuế cho biết, triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP về hoá đơn (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2011), tính đến hết ngày 30/4/2011, trên địa bàn cả nước đã có 145.693 doanh nghiệp đã tự in, đặt in hoá đơn. Tuy nhiên vẫn còn 188.421 doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn đang thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

 

Sửa đổi một số quy định về thuế GTGT (03/01/2012 - 10:20)

Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08.12.2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. (9 trang)

 

Bắt buộc kiểm toán Hệ thống kiểm soát nội bộ Ngân hàng (23/12/2011 - 08:32)

Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (11 trang)

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34