TIN TỨC

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2011 (09/02/2012 - 09:40)

Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/1/2012 của Tổng cục Thuế Về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011

 

Phí đóng BHXH và BHTN năm 2012 tăng lên 26% (09/02/2012 - 09:01)

Thông báo số 357/TB-BHXH ngày 2/2/2012 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM Về việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

 

Biểu thuế ACFTA 2012-2014 (09/02/2012 - 08:57)

Thông tư số 162/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2012 - 2014

 

Kiểm tra trước hồ sơ hoàn thuế bắt buộc phải thực hiện ngay tại trụ sở doanh nghiệp (09/02/2012 - 08:51)

Công văn số 330/TCT-KK ngày 2/2/2012 của Tổng cục Thuế Về việc thực hiện hoàn thuế

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34