TIN TỨC

Được phép giảm hệ số và tiền lương theo mức sàn (09/02/2012 - 04:32)

Công văn số 247/LĐTBXH-LĐTL ngày 4/2/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc xây dựng thang lương, bảng lương

 

Công tác phí có được hạch toán và tính thuế TNCN ? (09/02/2012 - 10:26)

Công văn số 52/CT-TTHT ngày 4/1/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về hạch toán chi phí và tính thuế TNCN đối với công tác phí

 

Hóa đơn đã mua của cơ quan Thuế được phép tiếp tục sử dụng cho năm 2012 (09/02/2012 - 10:22)

Công văn số 18036/BTC-TCT ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC

 

Sử dụng phiên bản HTKK 3.1.1 để lập Quyết toán thuế TNDN 2011 (09/02/2012 - 10:15)

Công văn số 347/TCT-CS ngày 4/2/2012 của Tổng cục Thuế Về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34