TIN TỨC

Chưa có đủ bìa sổ BHXH để cấp cho doanh nghiệp (21/02/2012 - 04:18)

Công văn số 545/BHXH-CST ngày 17/2/2012 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM Về việc cấp sổ bảo hiểm xã hội cho lao động tăng mới

 

Hướng dẫn chi tiết về đóng phí BHXH 2012 (21/02/2012 - 04:10)

Công văn số 555/BHXH-THU ngày 17/2/2012 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM Về việc hướng dẫn thực hiện quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 1111/QĐ-BHXH

 

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải kê khai thuế TNDN (20/02/2012 - 03:11)

Công văn số 163/CT-TTHT ngày 6/1/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Ân hạn thuế TNDN Quý 1-2/2011 thêm 3 tháng (09/02/2012 - 04:38)

Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34