TIN TỨC

Chậm nộp Đăng ký người phụ thuộc, doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm (04/05/2012 - 10:46)

Công văn số 1313/TCT-TNCN ngày 18/4/2012 của Tổng cục Thuế Về việc đăng ký giảm trừ gia cảnh

 

Không có số CMND, kê khai Phụ lục 05A/BK-TNCN như thế nào ? (29/03/2012 - 10:18)

Công văn số 1040/TCT-TNCN ngày 23/3/2012 của Tổng cục Thuế Hướng dẫn nhập dữ liệu trên Phụ lục 05A/BK-TNCN đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động nhưng không có số Giấy chứng minh nhân dân (CMND) (2 trang)

 

Điều kiện kinh doanh ngành kiểm toán (15/03/2012 - 02:32)

Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12

 

Nộp lại Tờ khai thuế TNDN Quý I-II/2011 nếu muốn ân hạn thuế (15/03/2012 - 02:24)

Thông tư số 42/2012/TT-BTC ngày 12/3/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19.01.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34