TIN TỨC

Được hoãn nộp thuế GTGT ngay trong tháng 5/2012 (16/05/2012 - 01:55)

Công văn số 6326/BTC-TCT ngày 11/5/2012 của Bộ Tài chính Về việc tạm thời chưa thu số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5, 6/2012.

 

Gia hạn nộp thuế GTGT và giảm 50% tiền thuê đất 2012 (16/05/2012 - 01:53)

Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

 

Tăng định mức tiền ăn ca từ 620 lên 680.000 đ/tháng (11/05/2012 - 08:56)

Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26/4/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

 

Từ năm 2012, chi phí mua bảo hiểm tai nạn cho nhân viên được chấp nhận (08/05/2012 - 04:35)

Công văn số 2081/CT-TTHT ngày 4/4/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34