TIN TỨC

Hướng dẫn việc gia hạn nộp thuế GTGT 2012 (24/05/2012 - 04:23)

Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường

 

Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu khi thuê nước ngoài thiết kế công trình (21/05/2012 - 01:54)

Công văn số 1957/CT-TTHT ngày 28/3/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về chính sách thuế

 

Nâng mức KCB miễn phí theo BHYT lên 157.500 đ/lần (21/05/2012 - 11:42)

Công văn số 1800/BHXH-CSYT ngày 15/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Về việc áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 

Hướng dẫn ghi bổ sung trên Tờ khai tháng 4/2012 để hưởng ân hạn thuế GTGT (18/05/2012 - 02:08)

Công văn số 1629/TCT-KK ngày 16/5/2012 của Tổng cục Thuế Về việc khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) được gia hạn theo Nghị quyết số 13/NQ-CP

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34