TIN TỨC

Luật Công đoàn: Doanh nghiệp trích nộp 2% quỹ lương đóng BHXH (06/07/2012 - 10:06)

Luật số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội Về Công đoàn

 

Bộ Luật Lao động mới 2013 (05/07/2012 - 09:11)

Luật số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 của Quốc hội Về Luật lao động 2012

 

Miễn thuế TNCN từ 1/7 đến 31/12/2012 (03/07/2012 - 09:09)

Công văn số 8465/BTC-CST ngày 22/6/2012 của Bộ Tài chính Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức và cá nhân

 

Khoán chi phí văn phòng cho nhân viên, hạch toán theo chi phí tiền lương (06/06/2012 - 01:50)

Công văn số 1685/TCT-CS ngày 18/5/2012 của Tổng cục Thuế Về chi phí điện thoại trả cho nhân viên

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34