TIN TỨC

Sửa đổi thủ tục gia hạn và cấp mới thẻ BHYT TP.HCM (22/08/2012 - 01:22)

Công văn số 2793/BHXH-THU ngày 17/7/2012 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM Về việc gia hạn và cấp mới thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)

 

Quy chế thi cấp Chứng chỉ hành nghề kế toán (20/08/2012 - 09:31)

Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 9/8/2012 của Bộ Tài chính Về quy định việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán

 

Quy định chung về giảm 30% thuế TNDN và miễn thuế TNCN 2012 bản tiếng Anh (09/08/2012 - 10:41)

Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

 

Quy định mới về thuế TNDN từ năm tài chính 2012 (09/08/2012 - 10:35)

Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34