TIN TỨC

Tăng thời gian phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh lên 10 năm (11/09/2012 - 08:39)

Thông tư số 138/2012/TT-BTC ngày 20/8/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn phan bổ giá trị lợi thế kinh doanh đối với công ty cổ phần được chuyển đổi từ công ty nhà nước

 

Hướng dẫn kê khai miễn, giảm thuế TNDN, TNCN, GTGT năm 2012 (07/09/2012 - 10:22)

Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc họi về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

 

Một số điều cần biết về ân hạn nộp thuế GTGT Quý II/2012 (27/08/2012 - 11:06)

Công văn số 2950/TCT-CS ngày 17/8/2012 của Tổng cục Thuế Về việc thực hiện gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC

 

Hướng dẫn cách ghi hóa đơn hàng khuyến mại (23/08/2012 - 09:36)

Công văn số 5461/CT-TTHT ngày 23/7/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về hoá đơn chứng từ

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34