TIN TỨC

Từ 2012, Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không được hạch toán vào chi phí (03/10/2012 - 02:30)

Công văn số 7272/CT-TTHT ngày 25/9/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về chi trợ cấp thôi việc

 

Cách kê khai \Tổng thu nhập\ trên cột [11] của Bảng kê 05A/BK-TNCN (03/10/2012 - 02:25)

Công văn số 7185/CT-TTHT ngày 20/9/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 

Hàng nhập khẩu tạo TSCĐ, chỉ được giãn nộp thuế GTGT, không giãn nộp thuế nhập khẩu (03/10/2012 - 02:20)

Công văn số 13090/BTC-TCHQ ngày 26/9/2012 của Bộ Tài chính Về việc gia hạn thời hạn nộp thuế

 

Quên kê khai giảm 30% thuế TNDN 2012, được phép điều chỉnh, bổ sung (26/09/2012 - 02:56)

Công văn số 7014/CT-TTHT ngày 13/9/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về chính sách thuế

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34