TIN TỨC

Cẩm nang về thuế TNDN 2012 (18/10/2012 - 03:34)

Công văn số 2967/TCT-CS ngày 17/8/2012 của Tổng cục Thuế Về việc giới thiệu điểm mới Thông tư số 123/2012/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

 

Kê khai thuế TNCN, không phân biệt thời điểm phát sinh thu nhập (15/10/2012 - 02:42)

Công văn số 6552/CT-TTHT ngày 30/8/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

 

Quy định việc bồi dưỡng nghiệp vụ của kiểm toán viên (15/10/2012 - 02:27)

Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán

 

Tiền thưởng lễ, tết cho nhân viên, được chấp nhận nếu có khấu trừ thuế TNCN (10/10/2012 - 02:48)

Công văn số 3005/TCT-DNL ngày 22/8/2012 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi tiền thưởng.

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34