TIN TỨC

Điều chuyển hàng từ kho người bán về các chi nhánh phải sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội b (25/10/2012 - 01:44)

Công văn số 8058/CT-TTHT ngày 18/10/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về hóa đơn, chứng từ

 

Hướng dẫn kê khai miễn, giảm thuế TNDN, GTGT và TNCN năm 2012 (24/10/2012 - 03:43)

Công văn số 7557/CT-KK&KTT ngày 15/10/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế và báo cáo đối với miễn -giảm thuế theo Thông tư 140/2012/TT-BTC. (12 trang)

 

Phụ cấp tiền giữ xe phải chịu thuế TNCN (24/10/2012 - 03:09)

Công văn số 7845/CT-TTHT ngày 12/10/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

 

Cha mẹ có hưởng trợ cấp trên 500.000 đ/tháng sẽ không được tính là NPT (18/10/2012 - 03:44)

Công văn số 3501/TCT-TNCN ngày 5/10/2012 của Tổng cục Thuế Về việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (NPT) của ông Nguyễn Văn Quyến.

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34