TIN TỨC

Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN 2012 (20/02/2013 - 02:50)

Công văn số 187/TCT-TNCN ngày 15/1/2013 của Tổng cục Thuế Về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012

 

Về việc đăng ký phương pháp trích khấu hao của TSCĐ phát sinh mới (31/10/2012 - 09:28)

Công văn số 7654/CT-TTHT ngày 5/10/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về chính sách thuế.

 

Hóa đơn GTGT, không bắt buộc phải ký từng liên (25/10/2012 - 03:17)

Công văn số 8164/CT-TTHT ngày 23/10/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về hoá đơn, chứng từ

 

Thiết bị máy tính được phân bổ chi phí cho 2 năm (25/10/2012 - 01:58)

Công văn số 8046/CT-TTHT ngày 18/10/2012 của Cục Thuế TP. HCM Về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34