TIN TỨC

Được phép phát hành lại Hóa đơn lãi tiền vay theo diện không chịu thuế GTGT (26/02/2013 - 10:09)

Công văn số 336/CT-TTHT ngày 21/1/2013 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế GTGT đối với lãi tiền vay

 

Tiền hỗ trợ, lãi tiền vay... phát hành Hóa đơn hay Phiếu thu (25/02/2013 - 09:55)

Công văn số 335/CT-TTHT ngày 21/1/2013 của Cục Thuế TP. HCM Về thuế GTGT đối với lãi tiền vay

 

Thuế GTGT tháng 1/2013 được ân hạn đến 20/8/2013 (23/02/2013 - 09:07)

Công văn số 547/TCT-CS ngày 7/2/2013 của Tổng cục Thuế Về việc gia hạn nộp thuế GTGT theo Nghị quyết số 02/NQ-CP

 

Hướng dẫn ân hạn thuế GTGT, TNDN 2013 (20/02/2013 - 03:19)

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 8/2/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34