TIN TỨC

Tiền thuê đất trả hàng năm chỉ được tính vào chi phí, không ghi nhận là TSCĐ (12/03/2013 - 08:44)

Công văn số 236/CT-TTHT ngày 15/1/2013 của Cục Thuế TP. HCM Về việc tính vào chi phí đối với tiền thuê đất trả hằng năm

 

Chậm nộp báo cáo thuế hằng quý, xử phạt theo mức nào? (08/03/2013 - 01:55)

Công văn số 502/TCT-CS ngày 6/2/2013 của Tổng cục Thuế Về việc xử phạt đối với hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá 90 ngày

 

Từ 1/3/2012, trả lãi tiền vay cho nước ngoài chỉ chịu thuế nhà thầu 5% (06/03/2013 - 09:50)

Công văn số 289/CT-TTHT ngày 17/1/2013 của Cục Thuế TP. HCM Về tỷ lệ tính thuế đối với các hợp đồng thầu

 

Cầm cố tài sản ngoài Ngân hàng phải phát hành Hóa đơn GTGT (28/02/2013 - 03:41)

Công văn số 374/TCT-CS ngày 25/1/2013 của Tổng cục Thuế Về chính sách thuế đối với Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34