TIN TỨC

Thu nhập nhiều nơi, quyết toán thuế TNCN tại nơi đăng ký giảm trừ (20/06/2013 - 08:48)

Công văn số 1950/TCT-TNCN ngày 12/6/2013 của Tổng cục Thuế Về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập cá nhân

 

Thuế TNDN 2010 chỉ được gia hạn nộp tối đa đến 30/9/2012 (28/03/2013 - 01:52)

Công văn số 777/TCT-CS ngày 11/3/2013 của Tổng cục Thuế Về việc gia hạn nộp thuế TNDN 2011

 

Sửa đổi một số quy định về đăng ký và hưởng BHTN (19/03/2013 - 11:18)

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 3/1/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)

 

Có thêm thu nhập ngoài Công ty, nhân viên phải tự quyết toán thuế TNCN (12/03/2013 - 08:46)

Công văn số 227/CT-TTHT ngày 15/1/2013 của Cục Thuế TP. HCM Về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34