HỎI ĐÁP

Về thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thất nghiệp

Trần Quốc Nam - Cty CP DV SX XNK Bình Tây:

Vào tháng 07, người lao động (NLĐ) nghỉ việc tại công ty và đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN được hơn 03 năm. Sau đó, NLĐ này xin được công việc mới tại công ty A vào đầu tháng 8 nhưng làm chưa được 01 tháng thì công ty A cho NLĐ này nghỉ do không phù hợp và NLĐ này cũng đồng ý (và tất nhiên NLĐ này cũng chưa được tham gia bảo hiểm tại công ty A này). Vậy bây giờ NLĐ này có được nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Nếu được thì nộp những giấy tờ gì? Căn cứ văn bản pháp luật nào?

Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TP.Hồ Chí Minh:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc, nếu người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động để đăng ký thất nghiệp.

Thời hạn 3 tháng nêu trên được tính theo tháng dương lịch và được tính từ ngày người lao động mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đến ngày đó của 3 tháng sau. Nếu tháng kết thúc thời hạn không có ngày tương ứng thì thời hạn kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng đó.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp gồm đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu; Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định thôi việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 

 Các câu hỏi khác