HỎI ĐÁP

Tự ý nghỉ việc có bị cắt trợ cấp thai sản?

Đỗ Thị Út:

Tôi sinh bé ngày 30/12/2012, đến ngày 30/4/2013 thì hết hạn nghỉ thai sản. Tôi xin công ty nghỉ thêm 1 tháng (không lương) và được chấp nhận. Sau khi hết hạn nghỉ, tôi viết đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên công ty không đồng ý và yêu cầu làm thêm 1 tháng nữa, nếu tôi vẫn nghỉ thì không tính tiền thai sản. Công ty làm vậy đúng hay sai (vì hiện tại đến giờ tôi chưa nhận được tiền thai sản)?

Luật sư TRỊNH VẮN HIỆP - Văn phòng luật sư Gia Thành:

Theo Khoản 1 Điều 37 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ đủ 12 tháng đến 36 tháng), hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây: bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động.

Khoản 2 Điều 37 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo trường hợp nêu trên, thì người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 3 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Theo Khoản 2 Điều 37 Bộ Luật lao động năm 2012, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.

Chiếu theo quy định trên, tùy theo loại hợp đồng lao động mà bạn đã ký với công ty, khi bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bạn bắt buộc phải có nghĩa vụ báo cho công ty biết trước một thời gian theo quy định pháp luật nêu trên.

Còn trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì theo quy định Điều 43 BLLĐ 2012, bạn có nghĩa vụ sau:

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Về vấn đề trợ cấp thai sản, theo quy định nêu trên, việc công ty bạn thông báo nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không báo trước cho công ty 1 tháng thì công ty sẽ không thanh toán tiền chế độ thai sản sinh con cho bạn là trái pháp luật.

Nguồn: TuoiTre Online

 Các câu hỏi khác