HỎI ĐÁP

Từ 1/7/2013, thu nhập vãng lai đều khấu trừ theo tỷ lệ 10%

Dư Ngọc Mộng Linh - Công Ty TNHH Gốm Sứ Việt:

Công ty chúng tôi hiện đang chi trả hoa hồng cho các kiến trúc sư về việc môi giới bán gạch, và theo Thông tư số 113/2011/TT-BTCDescription: Het hieu luc (cũ) ngày 04/8/2011 công ty chúng tôi đã tiến hành khấu trừ thuế TNCN 10% đối với người có mã số thuế và 20% với cá nhân không có mã số thuế.

Nhưng vừa qua khi đi họp triển khai tại Chi cục thuế Quận, Công văn 8817/BTC-TCT ngày 8/7/2013 thì toàn bộ thu nhập trả cho người lao động có hay không có hợp đồng trên 2 triệu, có hay không có mã số thuế đều khấu trừ thuế TNCN 10%. Công ty có hỏi, thì được trả lời chỉ khấu trừ 10%, không phân biệt có mã số thuế hay không. Nay chúng tôi rất mong Cục thuế xác nhận rõ để doanh nghiệp thực hiện đúng.

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Trường hợp Công ty trình bày có chi trả tiền hoa hồng cho kiến trúc sư về việc môi giới bán gạch từ ngày 1/7/2013 thì thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có hay chưa có mã số thuế) theo quy định tại Điểm 2.3 Công văn số 8817/BTC-TCT .

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác