HỎI ĐÁP

Từ 1/7/2013, thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần đều được xem là chuyển nhượng chứng khoán

Lê Thị Kim Hoàng - Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Hùng Việt:

Thuế TNCN được tính và kê khai như thế nào khi cá nhân chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần đại chúng và chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần không phải là công ty đại chúng?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Tại phần VI Công văn số 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 của Tổng cục Thuế quy định:

Đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp và làm thủ tục chuyển nhượng tại cơ quan có thẩm quyền từ 1/7/2013 thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng.

Tại điểm 2.4 Công văn số 8817/BTC-TCT ngày 08/.07/2013 của Tổng cục Thuế quy định: Áp dụng thống nhất việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần không phân biệt cổ phần của công ty đại chúng hay chưa phải công ty đại chúng đều là chuyển nhượng chứng khoán.

Căn cứ các qui định trên, từ 01/07/2013 cá nhân chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần đại chúng và trong công ty không phải đại chúng là chuyển nhượng chứng khoán tính 0,1%

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác