HỎI ĐÁP

Thuê người nước ngoài làm việc, khai thuế TNCN theo mẫu nào?

Võ Quốc Phong - Công ty Luật TNHH Brendel và Cộng Sự:
Bạn tôi là Trưởng văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại Việt Nam, có thuê nhân viên là người nước ngoài làm việc, hàng tháng có phát sinh thuế TNCN phải nộp. Vậy xin hỏi, hàng tháng phải dùng mẫu biểu nào (02/KK-TNCN hay mẫu 07/KK-TNCN) để kê khai cho người nước ngoài này?
Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:
Trường hợp Trưởng văn phòng có thuê nhân viên người nước ngoài làm việc tại văn phòng, hàng tháng khi chi trả thu nhập cho người lao động, văn phòng thực hiện kê khai, khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 02/KK-TNCN (mẫu biểu ban hành theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ).
Cá nhân không cư trú phải trực tiếp kê khai khoản thu nhập nhận từ nước ngoài theo mẫu số 07/KK-TNCN với cơ quan thuế để nộp số tiền thuế TNCN vào ngân sách nhà nước.
Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp
 

 Các câu hỏi khác