HỎI ĐÁP

Thời gian tham gia BHXH tự nguyện để hưởng hưu tối đa không quá 5 năm

Trần Quốc Nam - Cty CP DV SX XNK Bình Tây:

1/ Người lao động nam tính đến hiện nay đã 63 tuổi, tham gia BHXH, BHYT từ năm 2004 và BHTN từ năm 2009. Vậy bây giờ người lao động này nghỉ việc đúng quy định và không làm ở đâu nữa thì có được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ BHXH và trợ cấp thôi việc từ công ty không? Và 01 năm sau có được nhận trợ cấp BHXH 01 lần không?

2/ Còn nếu người lao động nam này làm đến năm 66 tuổi (đóng BHXH được 13 năm) thì khi nghỉ việc họ có được quyền đóng BHXH tự nguyện thêm 7 năm nữa để hưởng lương hưu không? Nếu được thì mức đóng là bao nhiêu? Có được quyền đóng một lần không?

Bảo hiểm Xã hội TP.Hồ Chí Minh:

1. Theo Quy định, nếu người lao động sau khi nghỉ việc đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp nghỉ việc khi chỉ tham gia BHXH 09 năm thì chưa đủ thời gian tham gia BHXH để hưởng hưu trí nên sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc theo quy định. Do người lao động đã hết tuổi lao động nên được nộp hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần ngay, không phải chờ sau thời gian 01 năm nếu không đóng BHXH như đối tượng còn tuổi lao động.

2. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 70 Luật BHXH thì trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định (20 năm trở lên) thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm. Đối chiếu quy định, trường hợp bạn hỏi không đủ điều kiện để được đóng tiếp BHXH tự nguyện để hưởng chế độ hưu trí.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 

 Các câu hỏi khác