HỎI ĐÁP

Thời gian nghỉ chờ sinh có được tính tham gia BHXH?

Nguyễn Thị Quỳnh:

Bạn tôi tham gia bảo hiểm từ tháng 5-2013, hiện mang thai và dự kiến ngày sinh là 18-10-2013. Ví lý do sức khỏe, bạn tôi muốn xin nghỉ sinh trước 1 tháng, như vậy tính từ tháng 5 đến tháng 9 bạn tôi mới tham gia bảo hiểm được 5 tháng.

Xin hỏi thời gian nghỉ sinh nhưng chưa sinh có được tính là thời gian tham gia bảo hiểm trước khi sinh hay không? Trong trường hợp này bạn tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư TRỊNH VẮN HIỆP - Văn phòng luật sư Gia Thành:

Điều 157 Bộ luật Lao động năm 2012 quy đinh về việc nghỉ thai sản như sau:

1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH).

Điều 28 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con như sau: lao động nữ sinh con phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật BHXH thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Chiếu theo quy định nêu trên, trường hợp bạn của bạn được quyền nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng. Thời gian bạn của bạn nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh vẫn được tính là thời gian đóng BHXH.

Do đó tính đến ngày bạn của bạn sinh con, nếu bạn của bạn đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (thời gian nghỉ việc trước khi sinh con vẫn được tính là thời gian đóng BHXH) thì bạn của bạn được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Nguồn: TuoiTre Online

 Các câu hỏi khác