HỎI ĐÁP

Thanh toán nội bộ có bắt buộc thực hiện qua ngân hàng?

Dư Ngọc Mộng Linh - Công Ty TNHH Gốm Sứ Việt:

Công ty chúng tôi có một Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại số 210 Xã Đàn, Phường Phương Liên, Đống Đa, Hà nội. Chúng tôi không sử dụng Phiếu xuất kho kiêm luân chuyển nội bộ để chuyển hàng ra Hanoi bán mà xuất hóa đơn bán thẳng cho Chi nhánh.

Khi Chi nhánh thu được tiền khách hàng bằng chuyển khoản thì chuyển khoản từ tài khoản Chi nhánh về tài khoản công ty, nếu thu được tiền mặt cho từng đơn hàng bán nhỏ lẻ thì nộp tiền mặt thẳng vào tài khoản công ty.

Theo Điều 4.2 của Công văn 10220/BTC-TCT thì công ty chúng tôi vẫn được khấu trừ số thuế cho phần tiền hàng nộp bằng tiền mặt trực tiếp vào tài khoản công ty hay không?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Căn cứ điểm 4.2 công văn số 10220/BTC-TCT ngày 20/7/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng:

“Trường hợp thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp có đơn vị hạch toán phụ thuộc có phát sinh hoá đơn GTGT nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì quan hệ thanh toán tiền hàng mang tính chất thanh toán nội bộ giữa công ty và chi nhánh hoặc giữa công ty trong tập đoàn vẫn đủ điều kiện được khấu trừ thuế giá trị gia tăng.”

Trường hợp của Chi nhánh trụ sở tại Hà Nội là đơn vị hạch toán phụ thuộc, bán hàng hoá do công ty mẹ có trụ sở tại Tp.HCM chuyển đến thì việc thanh toán tiền hàng cho công ty mẹ mang tính chất thanh toán nội bộ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vẫn đủ điều kiện được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 

 Các câu hỏi khác