HỎI ĐÁP

Lương tháng 6/2013 trả trong tháng 7 được giảm trừ theo quy định mới

Nguyen Thi Thanh Tuyen - CTY TNHH Odyssey Resources Viet Nam:

Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2013 có quy định về mức giảm trừ gia cảnh như sau:

a) Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);

b) Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc mà người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng là 3,6 triệu đồng/tháng kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Công ty tôi thực hiện chi trả toàn bộ tiền lương tháng 6.2013 cho người lao động trong tháng 7.2013. Vậy, trong bảng lương tháng 6.2013, công ty tôi có được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh theo Nghị định 65 nêu trên để tính và khấu trừ thuế TNCN phát sinh cho bảng lương tháng 6.2013 hay không ? Nếu không, việc tính, khấu trừ và nộp tờ khai thuế TNCN cho tiền lương tháng 6.2013 được thực hiện như thế nào?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Trường hợp Công ty trình bày có chi trả tiền lương tháng 6/2013 cho người lao động vào tháng 7/2013 thì khoản thu nhập này được tính là thu nhập của người lao động trong tháng 7/2013, Công ty thực hiện kê khai khấu trừ thuế TNCN theo mức giảm trừ gia cảnh được quy định tại Nghị định 65.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác