HỎI ĐÁP

Lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng 7, có thể hủy để kê khai theo quý

Phùng Khánh Đoàn - CTY TNHH KHÁNH HỒNG:

Công ty tôi thuộc cơ quan quản lý Chi Cục thuế quận Tân Phú. Công ty tôi đã đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý (áp dụng từ quý 03/2013, nếu doanh nghiệp nào đủ điều kiện nộp theo quý nhưng muốn nộp theo tháng thì phải gửi thông báo trước ngày 20/08/2013) nhưng tháng 7 vừa rồi kế toán không nắm bắt được Công văn đã nộp tờ khai GTGT tháng 7/2013 nhưng không nộp thông báo gì hết. Xin cho tôi hỏi giờ tôi phải làm gì để được nộp tờ khai GTGT theo quý?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Trường hợp Công ty nếu thuộc diện kê khai thuế GTGT theo quý kể từ ngày 01/7/2013 nhưng đã nộp tờ khai theo tháng của kỳ kê khai thuế tháng 7/2013 cho cơ quan thuế (không có thông báo đề nghị kê khai theo tháng), nay muốn thực hiện kê khai theo quý thì Công ty có văn bản thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết và đề nghị hủy tờ khai thuế GTGT theo tháng thì có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác