HỎI ĐÁP

Không cần kê khai thuế sau khi đã nộp hồ sơ giải thể

Người hỏi yêu cầu không nêu tên:

Công ty chúng tôi đã tạm ngưng hoạt động 2 năm. Vì không thể khai báo tạm ngưng tiếp nên chúng tôi phải giải thể công ty.

Chúng tôi đã gửi quyết định giải thể đến Chi Cục thuế, nhưng không biết cần làm gì tiếp theo.

Xin hỏi:

1/ Khi nào thì Chi cục thuế sẽ tiến hành quyết toán công ty và khóa mã số thuế?

2/ Công ty chúng tôi có phải đóng thuế môn bài nếu như thủ tục hoàn thành giải thể bị kéo dài sang năm sau?

3/ Sau 2 năm tạm ngưng, nếu như không tiến hành giải thể mà tiếp tục tạm ngưng thì phải khai báo thuế như thế nào?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Căn cứ Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế:

"Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc quyết toán nghĩa vụ thuế từ người nộp thuế, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành."

Trường hợp Công ty tạm ngưng kinh doanh 2 năm đã hết thời hạn và đã nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan thuế tiến hành kiểm tra quyết toán thuế theo quy định. Kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp doanh nghiệp không phát sinh hoạt động kinh doanh thì không phải kê khai nộp thuế.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác