HỎI ĐÁP

Khoán công tác phí có chịu thuế TNCN ?

Đặng Văn Chín - Công ty cổ phần phụ tùng xe máy DNN:

Xin hỏi tiền công tác phí tiền điện thoại công ty định mức cho hàng tháng có phải là khoản tính chịu thuế TNCN ?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Tại điểm 2.f, điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN hướng dẫn: “Đối với khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... không tính vào thu nhập chịu thuế nếu mức khoán chi phù hợp với quy định của Nhà nước hiện hành.”.

Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.

Ngày 24-10-2010

Kính chào

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 

 Các câu hỏi khác