HỎI ĐÁP

Gởi Báo cáo điều chỉnh hóa đơn qua mạng, không cần nộp thêm bản giấy

Thaivanphuong - CTY TNHH DỆT KIM MINH ANH:

Công ty chúng tôi đã thực hiện đăng ký thuế qua mạng, trong quá trình thực hiện và đã gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 2 năm 2013 qua mạng đúng với thời hạn nộp theo quy định hiện hành, nhưng sau đó gần một tháng Công ty chúng tôi đã nhận được thông báo của khách hàng yêu cầu Công ty chúng tôi hủy hóa đơn đó vì lý do viết thiếu thông tin địa chỉ của khách hàng (đại khái viết tắt Phường thành “P”, Khu Công Nghiệp thành “KCN” nên không chấp nhận, yêu cầu viết lại cho đúng như với giấy phép kinh doanh, còn nội dung khác vẫn không thay đổi nên mới dẫn đến Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý 2 đúng thành sai. Hiện nay công ty chúng tôi đã điều chỉnh lại báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 đúng (BC26/AC) và đã gửi qua mạng cho cơ quan quản lý thuế rồi.

Xin hỏi: Công ty chúng tôi đã đăng ký kê khai thuế qua mạng nay gặp phải trường hợp này thì lập lại báo cáo điều chỉnh tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 đúng tiếp tục một lần nữa gửi qua mạng cho Cơ quan quản lý thuế có đúng chưa? Hay phải in Báo cáo điều chỉnh tình hình sử dụng hóa đơn Quý 2 đúng ra và làm công văn giải trình đồng thời mang theo báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2 sai nộp đúng hạn đến trực tiếp Cơ quan quản lý thuế để đối chiếu kiểm tra lại hay chỉ cần lập lại bảng điều chỉnh đúng để gửi lại qua mạng cho Cơ quan quản lý thuế là xong? Vậy hiện nay công ty chúng tôi đang lo lắng không biết làm vậy có đúng chưa? Vì trong phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục thuế không có mục kê khai bổ sung hay điều chỉnh báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý gì cả, nên làm công văn này gửi đến Quý cơ quan giải đáp thắc mắc giúp Công ty chúng tôi có cơ sở để làm đúng theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Trường hợp Công ty theo trình bày có ghi tắt thông tin khách hàng trên hóa đơn (viết tắt Phường thành “P”, Khu Công Nghiệp thành “KCN” ) nếu việc viết tắt này không gây nhầm lẫn, vẫn xác định được tên, địa chỉ theo mã số thuế đã được cấp và các tiêu chí khác trên hóa đơn vẫn đảm bảo đúng quy định thì các hóa đơn trên vẫn được chấp nhận để kê khai thuế theo quy định tại Khoản 2.b, Điều 14, Chương III, Thông tư số 64/2013/TT-BTC.

Trường hợp Công ty đã lập báo cáo điều chỉnh tình hình sử dụng hoá đơn của quý 2 qua mạng thì không phải gửi lại file giấy lên cơ quan thuế.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác