HỎI ĐÁP

Doanh thu 2012 dưới 20 tỷ được áp dụng thuế suất TNDN 20% ngay từ quý 3/2013

Le thi thu thuy - Cty TNHH MTV Xử Lý Môi Trường Trí Việt:

Doanh thu năm 2012 dưới 20 tỷ, doanh thu 2013 ước tính hơn 20 tỷ. Vậy thuế TNDN tạm tính quý 3 và quý 4 sẽ tính theo thuế suất bao nhiêu? Và khi quyết toán năm 2013 thì mức thuế suất là bao nhiêu?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Căn cứ Công văn số 8336/BTC-CST ngày 28/06/2013, Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013,

+ Từ ngày 01/7/2013, áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% đối với doanh nghiệp, kể cả hợp tác xã có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng. Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổng doanh thu của năm trước liền kề.

+ Thuế suất 20% không áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam;

- Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

- Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác