HỎI ĐÁP

Có buộc phải trả lương tháng 13 cho lao động thai sản?

Lục Thị Phương Thuý - Cty TNHH Giao Nhân Quốc Tế Gia Nguyễn:

Công ty chúng tôi mới phát sinh trường hợp thai sản. Do tìm hiểu chưa được kỹ nên chúng tôi có một số thắc mắc cần Sở Lao động giúp đỡ ở trường hợp này để thực hiện đúng Luật Lao động.

Theo Luật Lao động, chúng tôi được biết lao động trong thời gian nghỉ thai sản thì sẽ được hưởng theo chế độ như lao động thường. Vậy khi cuối năm công ty chúng tôi thưởng lương tháng 13 và thưởng do công ty hoạt động hiệu quả, thì lao động nghỉ thai sản này có được hưởng như lao động thường không, hay công ty có thể xem xét lại được không?

Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội TP.Hồ Chí Minh:

Theo quy định của Bộ Luật Lao động, trong thời gian nghỉ thai sản, người lao động nữ được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đối với những khoản thưởng do công ty hoạt động có hiệu quả thì người sử dụng lao động được quyền quyết định và đưa vào quy chế chi tiêu nội bộ của công ty để thực hiện.

Nguồn: Hệ Thống Đối thoại Doanh nghiệp

 Các câu hỏi khác