HỎI ĐÁP

Bấm gởi Tờ khai thuế điện tử 2 lần, điều chỉnh như thế nào?

Vũ Thị Nển - Cty CP CN Việt Vương:

Công ty tôi nộp hồ sơ qua mạng nhưng nếu bấm nộp tờ khai 2 lần thì phải làm sao để bỏ tờ khai nộp thừa đi, vì nếu không bỏ thì số tiền thuế bị tính lên gấp đôi so với thực tế?

Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh:

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế;

Trường hợp của Công ty đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, do nhầm lẫn thực hiện gửi 2 lần thì Công ty liên hệ trực tiếp cơ quan thuế quản lý Công ty để kiểm tra số liệu cụ thể và hướng dẫn điều chỉnh theo quy định.

Nguồn: Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp

 

 Các câu hỏi khác