GIỚI THIỆU

Tổng quan

Tổng

Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn - Quy Chuan Auditing Company Limited (viết tắt là QCA) là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực: tư vấn tài chính, kiểm toán, dịch vụ kế toán và các vấn đề kế toán tài chính khác của doanh nghiệp.
Công ty được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0310793528 cấp ngày 20 tháng 04 năm 2011 của Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM và là thành viên chính thức của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt nam (VACPA) từ tháng 06/2011.
QCA với đội ngũ chuyên viên có trình độ nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, có chứng chỉ hành nghề như CPA, ACCA,… sẽ là một đối tác đáng tin cậy của Quý khách hàng trong con đường kinh doanh.
QCA hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan và có tính hệ thống cao, bảo vệ tối đa lợi ích và bí mật kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như quyền lợi của chính bản thân mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp quy định. Luôn tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và chất lượng dịch vụ luôn ở mức cao nhất là tôn chỉ của Công ty, qua đó cố gắng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Khách hàng thông qua sự  phục vụ chuyên nghiệp của chúng tôi.