GIỚI THIỆU

Sứ mạng và tầm nhìn

QCA thực hiện dịch vụ kiểm toán và cách dịch vụ khác luôn theo đúng các nguyên tắc và quy định của hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các quy định pháp lý có liên quan về hoạt động kiểm toán của Nhà nước Việt Nam.

Với sự thông hiểu về môi trường kinh doanh và luật pháp Việt Nam, kết hợp với việc không ngừng mở rộng và phát triển các mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nước, QCA cam kết mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất - ngang tầm với quốc tế cho Khách hàng, qua đó từng bước tạo niềm tin cho Khách hàng trong từng loại hình dịch vụ.

Với mục tiêu hoạt động của Công ty chúng tôi là giúp Khách hàng thông qua dịch vụ của chúng tôi, có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, đồng thời chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin tư vấn bổ ích và cần thiết để Khách hàng an tâm trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, trong việc kiểm soát bộ máy kế toán, nâng cao chất lượng bộ phận kiểm soát nội bộ, qua đó giúp Khách hàng đưa ra các quyết định quản lý phù hợp với thực tiễn, góp phần phát hiện và ngăn ngừa những rủi ro cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt được thuận lợi và tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.

Với tầm nhìn: “sâu rộng và vững chắc” QCA không ngừng đổi mới, hoàn thiện và phát triển về chất và lượng, tạo sự phát triển vững mạnh trong từng bộ phận Công Ty, qua đó nâng tầm QCA lên một vị thế cao hơn, phấn đấu trở thành Top 10 của VACPA, tạo niềm tin vững chắc cho đối tác cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của hệ thống kiểm toán Việt Nam.

QCA - NƠI HỘI TỤ SỰ TẬN TÂM VÀ CHUYÊN NGHIỆP