TIN TỨC

Thông tư 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011

(Cập nhật ngày 24/06/2011 - 09:42)

Thông tư 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nguồn: www.webketoan.vn

 
File đính kèm :Thông tư 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011