Bản tin QCA

Thông báo Nghỉ Lễ 2/9/2018

(Cập nhật ngày 31/08/2018 - 12:04)

 Công ty TNHH Kiểm Toán Quy Chuẩn thông báo về việc nghỉ Lễ 02/09/2018 tại Công ty như sau:

1. Công ty sẽ nghỉ từ ngày Thứ Bảy 01/9/2018 đến hết ngày Thứ Hai 03/9/2018.

2. Ngày Thứ Ba 03/9/2018 Công ty sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Trân trọng thông báo.

Nguồn: