Dịch vụ

Tư vấn kế toán

Kinh tế Việt Nam đang hội nhập vào kinh tế khu vực và kinh tế thế giới. Do vậy, hệ thống chế độ, chuẩn mực kế toán Việt Nam đã có sự thay đổi liên tục cho phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong việc cập nhật và áp dụng sự đổi mới của hệ thống chế độ kế toán và không thể tự mình giải quyết được.

Vì thế, các doanh nghiệp rất cần có sự hỗ trợ từ các chuyên gia tài chính giỏi. Nắm bắt được vấn đề này của các doanh nghiệp, với đội ngũ các chuyên gia kiểm toán có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán đa dạng cho khách hàng thuộc mọi loại hình kinh tế.
Các dịch vụ tư vấn kế toán của QCA bao gồm:

    *  Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy tài chính;
    *  Tư vấn hoàn thiện bộ máy kế toán - tài chính có sẵn;
    *  Thiết lập hệ thống kế toán, cập nhập sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính theo định kỳ;
    *  Lập báo cáo tài chính hợp nhất;